Riolering

Knipscheer Infrastructuur verzorgt onder andere de aanleg en vervanging van diverse riolerings- en drainagesystemen (inclusief duikers). Gehele woonwijken worden woon- en bouwrijp gemaakt, maar ook op het gebied van kleine (spoed)klussen is Knipscheer Infrastructuur uw betrouwbare partner.

Knipscheer Infrastructuur heeft tevens de mogelijkheden en apperatuur bijvoorbeeld om grondwaterstanden continu te meten en de intensiteit van rioolverstorten inzichtelijk te maken.

Grondwerken

Goed geprepareerde grond is essentieel bij de aanleg van sportvelden, plantsoenen, grachten en terpen. Daarbij verzorgen wij ook groot grondverzet. Knipscheer Infrastructuur beschikt over diverse machines en materialen die het mogelijk maken om deze werkzaamheden snel, efficiënt en volgens wens uit te voeren.

Asfaltverharding
Al geruime tijd voeren wij asfaltwerken uit. Hierbij zijn herstel van asfalt of realisatie van nieuwe asfaltverharding onderdeel van onze specialismen. Herstelwerkzaamheden bestaan uit o.a. bakfrezen, dichten van scheuren in asfaltverhardingen en overlagen van bestaande verhardingen. Sinds enige tijd is Knipscheer Infrastructuur in het bezit van een zogeheten “asphalt repair unit”, waarbij kleine scheuren of gaten in het asfalt gerepareerd kunnen worden.
Asfaltwerken uitgevoerd in reconstructies, alsook treinverhardingen en fietspaden behoren tot ons uitvoeringspakket. Als verharding nabij bushaltes biedt Knipscheer Infrastructuur een mengsel van ZOAB met betonslurry. Voordelen van beton en asfalt worden hierbij gecombineerd, waardoor spoorvorming wordt uitgesloten.