Rioleringen, Drainages & Goten

Knipscheer Infrastructuur verzorgt onder andere de aanleg en vervanging van riolerings- en drainagesystemen (inclusief duikers) zowel in woonwijken alsook bedrijfsterreinen, van ontwerp tot realisatie. In verband met klimaatadaptatie behoren de aanleg van diverse soorten infiltratie systemen inmiddels ook tot de reguliere werkzaamheden.

In combinatie met de afwateringssystemen worden specifieke kolken en/of afwateringsgoten toegepast, afhankelijk van de wensen en omstandigheden van de werklocatie. Wij denken en helpen ook graag mee in de ontwerpfase. Reguliere opdrachtgevers zijn bedrijven, overheden, corporaties en particulieren. Van kleine klussen tot grote omvangrijke projecten.

Naast de nieuwe aanleg van riolering en drainage is onderhoud en herstel ook een specialisme wat Knipscheer goed beheerst.

Het vervangen van diepriolering geschiedt middels inzet van eigen stalen kisten als tijdelijke grond kerende constructie.