Bouwkundig

Met de afdeling civiele betonbouw pakken wij ook specifieke bouwkundige klussen / projecten aan, veelal infra gerelateerd. Denk hierbij aan kademuren, geluidsschermen en trafo stations.
Tevens zijn de laatste jaren ook diverse milieustraten, afvaloverslagstations en dergelijke gerealiseerd.