Civiele Betonbouw

Wij voeren al meer dan 25 jaar allerlei Civieltechnische constructies uit, van ontwerp tot realisatie (en geheel traject er tussenin zoals vergunningen e.d.). Het pakket is erg breed, en omvat onder andere de realisatie van verkeersbruggen, fiets- en voetgangersbruggen, bergbezinkbassins, laaddokken en kadeconstructies. Desgewenst kunnen wij referenties verstrekken van eerder uitgevoerde projecten.