(Groot) Grondverzet

Knipscheer Infrastructuur beschikt over diverse machines en materialen die het mogelijk maken om grondwerk snel, efficiënt en volgens wens van de klant uit te voeren. Afhankelijk van de ondergrond maken wij een voorstel qua werkwijze, hergebruik van grond, of nuttige toepassingen elders. Gebruik van specifieke ophoogmaterialen, vrijwel alles is mogelijk. De realisatie van geluidswallen, watergangen, bouwkuipen tot de bouw van schanskorven.

Goed geprepareerde grond is essentieel bij de aanleg van sportvelden, plantsoenen en terpen. Knipscheer Infrastructuur beschikt over diverse machines en materialen die het mogelijk maken om deze werkzaamheden gedegen, snel en efficiënt uit te voeren.
Ook het verzorgen van ontwerpen, (zettings)berekeningen, voorbelastingen, continue meting van zetting, waterspanning en dergelijke is mogelijk.

Naast het verwerken kan ook het leveren van zand, grond, grind en dergelijke verzorgd worden.