Asfaltverharding
Al geruime tijd voeren wij asfaltwerken uit. Hierbij zijn herstel van asfalt of realisatie van nieuwe asfaltverharding onderdeel van onze specialismen. Herstelwerkzaamheden bestaan uit o.a. bakfrezen, dichten van scheuren in asfaltverhardingen en overlagen van bestaande verhardingen. Sinds enige tijd is Knipscheer Infrastructuur in het bezit van een zogeheten “asphalt repair unit”, waarbij kleine scheuren of gaten in het asfalt gerepareerd kunnen worden.
Asfaltwerken uitgevoerd in reconstructies, alsook treinverhardingen en fietspaden behoren tot ons uitvoeringspakket. Als verharding nabij bushaltes biedt Knipscheer Infrastructuur een mengsel van ZOAB met betonslurry. Voordelen van beton en asfalt worden hierbij gecombineerd, waardoor spoorvorming wordt uitgesloten.