Elementenverhardingen

Knipscheer verzorgt desgewenst allerlei elementen- en half-verhardingen. Naast de reguliere betonstraatstenen en betonbanden zijn ook gebakken en natuursteen materialen mogelijk. Ook waterdoorlatende bestrating behoort tot onze werkzaamheden. De grote vlakken worden machinaal aangelegd, hiervoor hebben wij eigen machines en stratenmakers beschikbaar.

Tot het werkpakket behoren zowel het ontwerp als met name ook de realisatie van (half) verhardingen voor bedrijven, corporaties, overheid en particulieren.

Als bedrijf hebben wij ook een tweetal breeklocaties waar bij onze werken vrijgekomen betonmaterialen weer gerecycled worden tot half-verharding, en het zeven van bepaalde fracties tot gebruik in beton (grind vervanger). Zo proberen wij zo duurzaam mogelijk te werken, en vrijgekomen materialen weer opnieuw her te gebruiken. En waar kwalitatief mogelijk zelfs een hoogwaardigere toepassing te geven (upcycle).

Naast het leveren en toepassen van half-verhardingen kan ook zand, grond, grind en dergelijke verzorgd worden.
Wij hebben diverse eigen laad- en loslocaties aan het water, en mogelijkheid van opslag bij vrijwel alle vestigingen.