Infra-Service

Als Knipscheer Infrastructuur verzorgen wij voor een groot aantal opdrachtgevers verkeersafzettingen, omleidingen en verkeersregelaars ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden of nieuwe werken. Tevens verzorgen wij bebording en afzettingen bij evenementen, concerten, ongelukken of andere calamiteiten. Wij beschikken over een groot aantal materieelstukken, verkeersregelaars en veiligheidsmensen (VHM, ProRail) om alle verkeerstromen in goede banen te leiden, van fietsers, voetgangers, auto’s tot en met het treinverkeer.
Knipscheer Infrastructuur voor beheer en onderhoud van civieltechnische werken. Wij verzorgen het onderhoud, en een snelle inzet bij calamiteiten, in de verschillende gemeentelijke of provinciale beheersgebieden. Dit betreft zowel het vervangen van bebordingen alsook herstel van allerlei soorten verhardingen en watergangen alsook herstel van de afwatering / leidingwerk.