Terreinonderhoud

Knipscheer doe allerlei werkzaamheden qua weg- en terreinbeheer. Denk aan het periodiek reinigen, herstellen en/of inspecteren van verhardingen, bebording, meubilair en dergelijke.