Beschoeiing en damwanden

Het vakkundig aanleggen of renoveren van damwanden en beschoeiingen hoort ook bij het werkpakket van Knipscheer Infrastructuur. Onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Natuurontwikkeling

In de afgelopen jaren hebben wij al diverse natuurontwikkeling-projecten begeleid en uitgevoerd. Om deze projecten optimaal uit te kunnen voeren beschikken wij over eigen machines en materiaal.

Bodemsanering

Sanering van vervuilde terreinen. De voorbereiding en uitvoering gebeurt steeds in nauw overleg met de betrokken partijen. Knipscheer Infrastructuur is in het bezit van het ‘Procescertificaat uitvoering bodemsanering’ conform de SIKB BRL 7000.