Het bouwkundig werk inzake de realisatie van buurtbergingen onder de bestaande trambaan in de Lange Pelikaanstraat te Utrecht verloopt voorspoedig. De beton vloeren worden in fasen gestort en inmiddels is het metselwerk gestart. Het gehele project met een aanneemsom van circa € 1 miljoen wordt binnen een zeer krappe tijdsplanning uitgevoerd. Hieronder een korte impressie van de recent uitgevoerde werkzaamheden (1e fase : realisatie betonvloer).
De trambaan is nog vrij nieuw en de gemeente Utrecht wil de omwonenden de gelegenheid bieden om een berging te huren ter compensatie van de bouwhinder en uitzichtbeperking. Voor Knipscheer ligt de uitdaging met name in het feit dat het beschikbare bouwterrein zeer klein is: de ruimte onder de trambaan is tevens het complete bouwterrein.
IMG-20160304-WA0000 IMG-20160304-WA0001 IMG-20160304-WA0016 IMG-20160305-WA0009 IMG-20160323-WA0005 IMG-20160303-WA0003