In opdracht van de gemeente Urk voeren wij de voorbelasting van een nieuwe rotonde uit, die aangelegd wordt in een nieuwe hoofdweg naar de Zeeheldenwijk. Om een goed uitzicht te creëren voor de bouw van ons naastgelegen project, de aanleg van de Michiel de Ruyterbrug, hebben we op de voorbelasting een trap gemaakt. Zo is er een handig tijdelijk uitkijkpunt ontstaan.

De werkzaamheden begonnen met het aanpassen van het naastgelegen terrein van de kinderboerderij, omdat het tracé van de rotonde hier overheen liep. Vervolgens hebben wij de rotonde 5,5 meter diep ontgraven en aangevuld met Yalibims. Yali is een vulkanisch puimsteen dat is afgezet op het eiland Giali. Het is een puur natuurlijk materiaal zonder organische of anorganische vervuiling. Het heeft een zeer laag soortelijk gewicht, waardoor het minder gewicht doorgeeft aan slappe ondergrond. Zo ontstaat er minder zetting dan bij belasting met bijvoorbeeld alleen zand.

Inmiddels zijn de Yalibims afgedekt met zand en grond. Als de zettingsperiode voorbij is, graven wij een gedeelte van de voorbelasting af. Een deel van het zand hergebruiken wij voor werkzaamheden op een nabijgelegen perceel.

Voorbelasting rotonde Urk