De afgelopen periode hadden wij weer twee 12½ jubilarissen binnen het bedrijf.
Allereerst was Peter Huizinga op 19 augustus jl. precies 12,5 jaar in dienst. Peter vervult op het hoofdkantoor in Almere de functie van calculator & werkvoorbereider.
Per 12 september jl. was ook Bert Vlaardingerbroek exact 12½ jaar in dienst. Het periodieke onderhoud aan de drainage in Almere loopt gelukkig veelal door en daarom wordt Bert veelal ingezet als machinist/chauffeur op de tractor met drainagedoorspuitunit.
Wij danken beide heren voor de gedane inzet en betrokkenheid. Op korte termijn zullen wij op de betreffende vestiging met een hapje en een drankje kort aandacht aan de jubilaris besteden.