Tijdens de bouwvak waren er een drietal medewerkers 12,5 jaar aaneengesloten bij het bedrijf werkzaam. Op de vestigingen wordt hier nog kort aandacht aanbesteed maar ook langs deze weg ook onze felicitaties. Ron Witte en Leroy Muller waren op 29 juli jl. beide 12,5 jaar in dienst. Op 5 augustus jl. was ook Piet Oostra precies 12,5 jaar in dienst. Wij danken hen allen voor de gedane inzet en betrokkenheid.