Tijdens de jaarlijkse barbecue op de bedrijfsvestiging te Zeewolde voorafgaand aan de bouwvak hebben wij donderdagmiddag 21 juli jl. afscheid genomen van Jan en Carla Smit. Jan en Carla gaan zoals eerder vermeld per 1 augustus met vervroegd pensioen.
Jan is al ruim 35 jaar voor het bedrijf actief, en Carla al ruim 20 jaar. In de afscheid speech is kort stil gestaan bij de loopbaan van met name Jan Smit binnen het bedrijf. Wij zijn hen veel dank verschuldigd. Wij hopen dat zij samen in goede gezondheid nog lang van hun pensioen kunnen genieten. Het is beide van harte gegund. Veel gezondheid en plezier gewenst!
bbc jan carla
v.l.n.r.: René Knipscheer, Carla en Jan Smit, Jan Knipscheer