Knipscheer werkt mee aan slimme oplossingen om bouwoverlast als stank, fijnstof, geluid en files terug te dringen. Wij doen mee aan een bouwwedstrijd, waarvan nu de vijf meest kansrijke zijn geselecteerd. Wij zijn als bedrijf door naar de volgende ronde.  De Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Rijkswaterstaat (AMROR) hebben samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland marktpartijen uitgenodigd deel te nemen aan een open competitie om innovatieve (technologische) oplossingen te bedenken om hinder (fijnstof, stank, geluid, horizonvervuiling en verkeersstremmingen) door bouwprojecten tegen te gaan.
De Greenbar is een multifunctionele barrière ontwikkeld door Knipscheer Infrastructuur BV in samenwerking met Witteveen+Bos en Haner Infra Innovatie. De Greenbar heeft als doel om de overlast van bouwwerkzaamheden te verminderen voor fijnstof/ stof, geluid, stank, horizonvervuiling en verkeersstremmingen. Daarnaast moet de Greenbar de belevingservaring verbeteren door veraangenamen, verfraaien en vergroenen van de omgeving van de bouwwerkzaamheden.
Om de Greenbar voor meerdere type bouwplaatsen inzetbaar te maken, dient deze modulair te zijn opgebouwd en flexibel en opschaalbaar te zijn uitgevoerd. Om ook de MVO aspecten in het concept mee te nemen is de Greenbar duurzaam en onderhoudsarm en herbruikbaar/recyclebaar. Hieronder twee links naar artikelen voor meer informatie.
http://www.cobouw.nl/artikel/1640406-markt-staat-niet-te-dringen-om-bouwoverlast-te-beperken
http://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2016/08/competitie-innovatief-bouwhek-5-projecten-naar-volgende-ronde.aspx
 
Greenbar zijde OR