Projectinformatie

Nog even en Waterschap Zuiderzeeland is klaar met de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers in haar gebied. Knipscheer Infrastructuur heeft een aantal duurzame oevers projecten de afgelopen jaren aangenomen en gerealiseerd.

Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van maximaal twee meter die zo’n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten’. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

Het waterschap neemt deze maatregelen dus ook ter verbetering van de flora en fauna. Er ontstaat meer biodiversiteit. Dat komt mede doordat het talud wordt verruimd met een plasberm. Er ontstaat een soort plas/dras-situatie van minimaal 30 centimeter diep, waar allerlei andere planten en dieren in kunnen leven. Om die reden loopt het talud ook minder steil af.

En er is meer waterberging mogelijk, want de watergang wordt hiermee verbreed. De traditionele beschoeiing van -meestal- geïmpregneerd of behandeld hout wordt vervangen door een onbehandelde soort, zodat de waterkwaliteit verbetert.

In 2018 hebben wij duurzame oevers gerealiseerd in regio Zuid. Het betrof het verwijderen van bestaande beschoeiing, leveren en aanbrengen van nieuwe beschoeiing en herprofileren van bestaande oevers inclusief afvoeren van grond en bijkomende werkzaamheden.

Binnen dit bestek zijn circa 45.000 m2 aan oevers geprofileerd en ingezaaid. Grond is ontgraven en elders toegepast. Ruim 8 km aan beschoeiing is verwijderd en afgevoerd. Ruim 7,5 km aan beschoeiing is terug geplaatst. Tevens is er separaat baggerwerk uitgevoerd.

Bijzonderheden: Intensieve communicatie en afstemming met aangelanden

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Waterschap Zuiderzeeland
Aanneemsom: Circa € 500.000,-
Oplevering: 2018
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 036 53 20 200