Projectinformatie

In Diemen realiseert men een grote nieuwe woonwijk met de naam Holland Park. Holland Park wordt gebouwd naar voorbeeld van Java Eiland en Sluseholmen in Kopenhagen. Sfeervolle grachten, prachtige gevels, smalle gezellige straatjes, groene binnentuinen en mooie designappartementen. Er is ruimte voor minimaal 2.500 appartementen. Het is op dit moment de grootste bouwput van Nederland.

Knipscheer Infrastructuur realiseert hier de tijdelijke voorzieningen en voorbereidende werkzaamheden ten behoeven van de verdere inrichting infrastructuur. Rioolwerkzaamheden die uitgevoerd zijn omvatten onder andere het aanbrengen van gebouw gebonden riool tegen de gevel van de bouwblokken, het leveren en aanbrengen van een onderheid dwa riool incl. funderingsbalk(onderheid riool), het leveren en aanbrengen van duikers en paalfunderingen. Ook het realiseren van betonvloeren en keermuren is in het bestek opgenomen. Qua verhardingen zijn bouwwegen gerealiseerd, en de aanleg van verhardingen als rijwegen, trottoirs en parkeerplaatsen.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Bergwijkstadspark B.V.
Aanneemsom: Circa € 1.500.000,-
Oplevering: December 2017
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68