Projectinformatie

Ontwerp en realisatie

Knipscheer Infrastructuur is specialist in het werken in een complexe omgeving. Het ontwerp en de realisatie van een brugduiker en kademuur in opdracht van GEM Zuidpolder C.V. is hier een goed voorbeeld van. Dit project is intern door de afdeling civiele betonbouw opgepakt op basis van UAVgc.

Korte doorlooptijd ontwerp en vergunningverlening

Gezien de ontwikkelingen in de woonwijk Zuidpolder te Eemnes, was het van groot belang om de brugduiker en de kademuur in korte tijd te ontwerpen en te realiseren. In slechts 6 weken heeft Knipscheer Infrastructuur het ontwerp opgesteld. Door in een vroeg stadium contact te leggen met het bevoegd gezag, is het verkrijgen van de Omgevingsvergunning en Watervergunning zeer spoedig verlopen.

Complexe omgeving

De woonwijk Zuidpolder te Eemnes is volop in ontwikkeling; de bouw van woningen is in volle gang. Aangezien een deel van de woningen op de kademuur is gefundeerd, was een goede afstemming met de aannemer die deze woningen realiseerde essentieel. In zowel de ontwerp- alsmede de realisatiefase is veel aandacht besteed aan het afstemmen van dit raakvlak.

Het gebied is reeds gedeeltelijk bewoond. Daarom is er ook veel aandacht geweest voor omgevingsmanagement binnen dit project: een vast aanspreekpunt op de bouwplaats, periodieke nieuwsbrieven en een centraal meldpunt voor evt. klachten vanuit de omgeving. Met o.a. deze maatregelen behaalde Knipscheer Infrastructuur de hoogste score EMVI score op de criteria Omgevingsmanagement en Risicohinder.

Duurzaamheid

De brugduiker en kademuur bestaan uit een betonconstructie met voormetseling. Het metselwerk is voorzien van doorstrijkmortel en de ruimte tussen metselwerk en betonconstructie is volledig gevuld met voegspecie. De stenen hebben een zeer lage vochtopname (< 10%). Om intreding van vocht aan de bovenzijde te voorkomen, zijn de brugduiker en kademuur voorzien van prefab betonnen afdekelementen. Door deze detaillering is het geheel vorstbestendig en duurzaam uitgevoerd.

Bijzonderheden : hele korte doorlooptijd qua ontwerp en realisatie van de 60m lange kademuur

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: GEM Zuidpolder C.V.
Aanneemsom: € 221.450,-
Oplevering: 2016
Contactpersoon: Dhr. S. (Steven) Jansen
Telefoonnummer: 036 53 20 200