Projectinformatie

De KNIP onderdeel van De Entree Amsterdam

Amsterdam krijgt een nieuw entree (vanuit station CS). Prettig, veilig en goed bereikbaar voor reizi-gers, bezoekers en omwonenden. Met meer water, minder auto’s en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Daarvoor wordt in vier jaar de centrumzijde van Amsterdam Centraal over de hele breedte van het stationseiland vernieuwd (Prins Hendrikkade). De Entree sluit aan op de Rode Loper en samen vormen zij straks de entree van Amsterdam. Als alles volgens plan verloopt is het werk over circa 4 jaar gereed.

In de Tenderfase van dit UAV-gc contract zijn wij door hoofdaannemer Max Bögl benaderd om ‘als partner’ het weginfra gedeelte te beoordelen en af te prijzen, maken van een uitvoeringsontwerp en de realisatie hiervan. Tevens realiseren wij het betonwerk voor de nieuwe trambanen.

Max Bögl doet naast de integrale procesbeheersing ook de realisatie van de betonnen kunstwerken (droogbak en fietskelder) en is het eerste aanspreekpunt namens Max Bögl en Partners.

Projectbeschrijving

Van Stationsgebouw tot Damrak en van het Scheepvaarthuis tot en met de Westertoegang wordt het gebied integraal vernieuwd. Er komt meer water, meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Onder het water komt een fietsenstalling voor maar liefst 7.000 fietsen. Knelpunten in het verkeer worden aangepakt. De Prins Hendrikkade tussen Damrak en Martelaarsgracht wordt autovrij; bussen en doorgaand autoverkeer verhuizen naar de IJ-zijde. De Westertoegang wordt verdiept. Er komt een nieuwe tramspoor, nieuwe tramhaltes, nieuwe steigers en kades en het stationsplein wordt voorzien van natuursteen. De Entree sluit aan op de Rode Loper en samen vormen zij straks een mooie entree van Amsterdam. De werkzaamheden worden conform het emvi-plan binnen het ritme van de stad uitgevoerd.

Meer water, lage kades en steigers

Ter hoogte van het Victoriahotel wordt een groot deel van het Prins Hendrikplantsoen afgegraven. Zo wordt het water van het Open Havenfront groter en wordt de oude, historische kade weer zichtbaar. Het stationseiland krijgt zo een beetje zijn eilanduitstraling terug. Aan de zuidzijde van het Open Havenfront komen verlaagde kades met enkele steigers. Aan de stationskant van het water komen geen kades, wel steigers.

Fietsenstalling onder water

Onder het water van het Open Havenfront (ter hoogte van het Victoriahotel) komt een grote fietsenstalling. De ingang komt ter hoogte van de kruising Prins Hendrikkade / Martelaarsgracht. De fietsenstalling biedt plaats aan 7.000 fietsen en het water erboven blijft diep genoeg voor de passagiersvaart. Naast deze fietsenstalling wordt er ook gewerkt aan fietsparkeerplekken elders op het Stationseiland. Hierdoor kunnen er in 2020 17.500 fietsen gemakkelijk en uit het zicht geparkeerd worden en in 2030 maar liefst 21.500 fietsen.

Prins Hendrikkade en Westertoegang

Er komt meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De Prins Hendrikkade wordt vernieuwd tussen het Scheepvaarthuis en de Westertoegang. De meest ingrijpende verandering vindt plaats tussen het Damrak en de Martelaarsgracht. Dit deel wordt namelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Doorgaand autoverkeer rijdt via de IJ-zijde van het station. Voetgangers en fietsers krijgen op deze manier maximaal de ruimte.. Om te zorgen dat ook hoge voertuigen aan de westzijde van het station kunnen komen, wordt de Westertoegang verdiept van 3,5 meter naar 4 meter. Op de hele Prins Hendrikkade komen de fietspaden verder van de gevels af te liggen. Zo komt er nog meer ruimte en zicht voor de voetgangers.

Stationsplein

Het hele Stationsplein wordt opnieuw betegeld met duurzaam natuursteen, net als de Rode Loper en de voetgangersgebieden aan de IJ-zijde. De bruggen die het Stationseiland met de stad verbinden, krijgen een vloer van donkergrijze granieten tegels, in een afwijkend, groter formaat. Zo wordt benadrukt dat de bruggen aparte verbindingselementen zijn tussen het vaste land en het eiland.

Vernieuwde tramhaltes

Op de Prins Hendrikkade en het Stationsplein wordt de hele traminfra – sporen, wissels en bovenleiding – vernieuwd. De sporenlay-out, bovenleiding en wisselbesturing worden geoptimaliseerd en kwetsbare delen van het spoor worden van extra slijtvast materiaal. Er komt een extra verbindingsspoor tussen oost en west, zodat trams ook van en naar het station kunnen als het gewone spoor tijdelijk niet beschikbaar is. Op het Stationsplein worden de haltes aan de west- en oostkant vernieuwd. De perrons worden hoger en breder en daarmee beter zichtbaar, veiliger en beter toegankelijk voor gehandicapte reizigers.

Eerste fase gereed, de Westertoegang (Droogbak)

De eerste fase van het project is inmiddels gereed en de herinrichting van de weginfra speelde hierin een dominante rol. In 6 maanden tijd is de gehele Westertoegang heringericht en de doorrijhoogte onder het spoorviaduct met 50 verruimd naar 4m vrij doorrijhoogte. Zie de bijgevoegde foto’s om een goede indruk te krijgen van de uitgevoerde infra aspecten.

DE KNIP

Als onderdeel van De Entree is ook het bestemmingsplan en verkeersbesluit aangepast. Er is een belangrijk verkeersbesluit genomen: De Knip. Als aanvullende opdracht binnen De Entree ontvingen wij de opdracht om de binnenstad, ter hoogte van de Prins Hendrikkade en de Paleisstraat, in één nacht autoluw te maken als onderdeel van Wijziging Hoofdroutes Binnenstad.

In de nacht van 21 op 22 juli 2018 is op de Nieuwezijds Voorburgwal vanaf het noorden eenrichtingsverkeer ingevoerd. Op dat moment is ook de Prins Hendrikkade en de Paleisstraat ‘opgeknipt’. Alleen fietsers mogen op de plek van de knip nu nog gebruikmaken van de rijbaan.

De binnenstad is nu praktisch niet passeerbaar voor auto’s. Door verschillende maatregelen is er binnen het centrum nagenoeg geen autoverkeer meer mogelijk van oost naar west en andersom. Zo hoopt de Gemeente dat het centrum op deze manier bereikbaar kan worden gehouden houden voor auto’s die er hun bestemming hebben en dat doorgaand autoverkeer op deze manier kan worden geweerd.
Hierdoor is er nu een ononderbroken voetgangersgebied tussen de Dam en het Centraal Station.

Knipscheer heeft in deze bewuste nacht op basis van een minutieuze urenplanning samen met Max Bögl een 200-tal betonnen barriers geplaatst, bebording gewijzigd, een 20-tal verkeersregelaars ingezet en markeringen en verkeerslichten aangepast. Uiteindelijk is de gehele uitvoering van De KNIP voorspoedig verlopen maar dat kan ook niet anders met een partner als KNIPscheer.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Max Bögl / Gemeente Amsterdam
Aanneemsom: vertrouwelijk
Oplevering: De KNIP Juli 2018 (DE ENTREE later)
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68