Projectinformatie

Grondwerk Bredius

De gemeente Gooise Meren bestaat sinds 1 januari 2016 en is een fusie van de gemeenten Bussum, Naarden en Muiden. Gooise Meren is gelegen in de regio Gooi- en Vechtstreek en telt ruim 56.000 inwoners. Ten behoeve van een nieuw aan te leggen hockeyveld en sporthal De Bredius in Muiden is een bestek in de markt gezet voor de realisatie van een voorbelasting, overkluizing over een hoge druk gas- en waterleiding en daarnaast inrichting van het openbaar terrein rondom het bestaande sportcomplex. De engineering en realisatie van de overkluizing is in korte tijd uitgevoerd door de afdeling civiele betonbouw.

De overige werkzaamheden zijn door de infra afdeling uitgevoerd met daarnaast een externe specialist voor uitvoering van het groenwerk. Ter bescherming van de bestaande Flora en Fauna zijn extra maatregelen genomen.

De voorbelasting bestond uit circa 80.000 m3 te leveren en verwerken zand en is middels zakbakens een jaar lang gemonitord. Tevens zijn er maar liefst 800 stuks big bags met zand gevuld en rondom het bestaande sportcomplex geplaatst om uitspoeling naar het naastgelegen sportveld te voorkomen.

Bijzonderheden: 80.000 m3 zand in een korte bouwperiode leveren en verwerken als voorbelasting.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Gooise Meren (GAD)
Aanneemsom: € 1.386.000,-
Oplevering: 2019
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68