Projectinformatie

De Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma doet op verschillende plekken in de wereld grootschalige ingrepen in het landschap, ingegeven door zijn fascinatie voor beeldhouwkunst en hoogstaand civiel ingenieurswerk. Riff is een belangrijk werk in zijn oeuvre waarin hij steeds onderzoekt hoe hij in en met een omgeving tot een vorm kan komen, en hoe die daad en dat object door onze ervaring en beleving betekenis en kracht genereren.

Op basis van een specifiek ontwerp en eerdere referenties kreeg Bob Gramsma van de Provincie Flevoland de opdracht om het achtste landschapskunstwerk van Flevoland te realiseren. Dit ter gelegenheid van 100 jaar Zuiderzeewet. Net als de polder is het kunstwerk in meerdere fases ontstaan. Op een ingenieuze constructie van heipalen, poeren en stalen structuren is een heuvel gestort van 15000 kubieke meter landbouw- en Zuiderzeegrond. Hierin is een grote holte gegraven, die is bekleed met een laag spuitbeton en daarna voorzien van een betonnen dak en trap. Daarna is het monumentale afgietsel ontgraven en de aarde weer terug in het landschap verwerkt. De kleur, structuur en vorm van het uitgegraven architectonische beeld zijn bepaald door de typologie van het landschap, de gegraven holte en aanhechtende zand en klei uit het omliggende landschap.

Als een opgegraven archeologische vondst herinnert het kunstwerk c.q. monument aan de bijzondere geologie en de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Riff is een afdruk van Gramsma’s gegraven spoor in de Flevogrond en weerspiegelt daarmee onder meer de ontginning en kunstmatigheid van de polder. Het kunstwerk is gepositioneerd bij de ontsluitingsweg nabij Elburg richting het ‘oude land.’

Realisatie van bouwwerk / kunstwerk

Wij zijn als Knipscheer medio 2018 door Bob benaderd om het grondwerk, bekistingen, gewapend beton en dergelijke voor het beoogde kunstwerk uit te voeren. Het realiseren van een ‘echt’ kunstzinnig kunstwerk was voor ons nieuw. Naast het calculeren van deze uitdagende klus was ook de uitvoering voor ons afwijkend van reguliere betonnen kunstwerken. Na uitvoering van het noodzakelijke heiwerk is vervolgens hier bovenop een grote berg van klei verwerkt. De grote berg klei diende als bekisting voor het kunstwerk, en daardoor kon alleen maar met droog weer gewerkt worden. Zo kon veilig en stabiel op en aan de mal van klei worden gewerkt. De beperkte bereikbaarheid en een bouwvolgorde van boven naar beneden zorgde voor de nodige hoofdbrekens. Uiteindelijk is alles tijdig gereed gekomen voor de opening van 12 oktober 2019.

Bijzonderheden: Kunstwerk maken als echt ‘kunstwerk’ voor een kunstenaar met een bijzondere wijze van bekisten door gebruik te maken van de aanwezige kleigrond.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Bob Gramsma / Provincie Flevoland
Aanneemsom: Vertrouwelijk
Oplevering: 2019
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68