Projectinformatie

Knipscheer Infrastructuur verzorgde tot 2020 al meer dan 10 jaar het onderhoud van het stadscentrum van Almere-Stad. In eerste instantie verzorgde Knipscheer ook een groot aantal jaren het integrale onderhoud van het Stadscentrum inclusief het verwijderen van zwerfvuil, groen onderhoud e.d. Vanwege de omvang zijn laatstgenoemde werkzaamheden elders ondergebracht en voert Knipscheer alleen nog het civieltechnisch onderhoud in het stadscentrum uit.

Met name onderhoud aan de bestaande natuursteenverharding is een groot specialistisch onderdeel. Daarnaast wordt er ook onderhoud besteed aan andersoortige verhardingen, straatmeubilair en leidingwerk. Het is een klus in een complexe binnenstedelijke omgeving welke veel begeleiding qua omgevingsmanagement vergt maar de waardering van onze opdrachtgever, winkeliers en winkelend publiek is enorm.

Het stadscentrum heeft in die periode ook de titel ‘Beste Binnenstad 2017-2019’ gewonnen. Het Platform Binnenstadsmanagement kent de prijs iedere twee jaar toe aan de stad waar in de binnenstad de afgelopen jaren de meeste dynamiek en vernieuwing heeft plaatsgevonden of waar het beste is gekeken naar de toekomst. Almere nam deel in de categorie Middelgrote Binnensteden. Dus ook wij zijn trots op deze prijs, als Knipscheer hebben wij hier ook aan bij kunnen dragen.

Bijzonderheden: Centrum Almere-Stad pakt titel ‘Beste Binnenstad 2017-2019’

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aanneemsom: Geen vaste aanneemsom, op basis van deelopdrachten
Oplevering: 2019
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68