Projectinformatie

De firma F.L. Liebregts B.V. heeft eind 2016 het project De Passage aangenomen, de realisatie van de vernieuwde autoweg N307 te Dronten. Binnen dit nieuwe wegtracé dienden ook drie kunstwerken gerealiseerd te worden als onderdeel van de aanleg De Passage te Dronten, deze heeft Knipscheer Infrastructuur voor de Provincie Flevoland gerealiseerd.

Er diende over de Lage Vaart (watergang) een grote betonnen brug gerealiseerd te worden. De brug is gefundeerd op 76 st. in de grond gevormde palen met een maximale lengte van 32 m¹. De palen t.b.v. de tussensteunpunten in het water zijn aangebracht vanaf een ponton.

Het brugdek bestaat uit 3 overspanningen met een lengte variërend van 12,7 – 17,3 m¹,  bestaande uit geprefabriceerde massieve voorgespannen betonelementen. De landhoofden en tussensteunpunten in het water zijn volledige in het werk gestort.

De viaducten over de Colijnweg en Rendierweg zijn gefundeerd op een ophoging van grondverbetering, aan de voorzijde opgesloten door geprefabriceerde Terre-Armee elementen. Daarmee is een talud overbodig, wat de overspanning aanzienlijk heeft gereduceerd tot een lengte van ca. 20 m¹. De brugdekken bestaan ook hier uit geprefabriceerde massieve voorgespannen betonelementen. In tegenstelling tot de brug over de Lage Vaart zijn hier geen tussensteunpunten toegepast. De landhoofden van beide viaducten zijn in het werk gestort.

Alle drie de kunstwerken zijn voorzien van geprefabriceerde betonnen randelementen en stalen leuningwerk. De randelementen van beide viaducten zijn voorzien van belettering.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Aanneemsom: Ruim € 2 miljoen
Oplevering: December 2017
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68