Projectinformatie

Bouwvolgend is er met name in 2019 en 2020 riolering gerealiseerd in het nieuwe ‘strandlook’ woongebied Almere-Duin, een onderdeel van stads­deel Almere-Poort. Vanwege de glooiende inrichting van het gebied was toepassing van vrij verval riolering niet overal mogelijk of erg lastig uit­voerbaar. Daarom heeft de gemeente ervoor gekozen om de vuilwateraf­voer via vacuüm riolering uit te voeren.

Met onze vakkundige medewerkers is het grondwerk en circa 6.000 m aan rioleringswerkzaamheden en circa 7.000 m aan drainage leidingen gerealiseerd. Evenals het leveren, plaatsen en aansluiten van circa 60 stuks vacuüm pompputten nabij de woningen. Mede vanwege de vele nutsleidingen, krappe leidingtracés en het aanwezig grondwater vergde de klus grote zorgvuldigheid.

Naast deze specifieke manier van afvoer diende ook een rioolpompgemaal ontworpen en gerealiseerd te worden in onderdeel van de beschermings­zone bestaand dijklichaam. Om de bouwput stabiel te krijgen waren extra constructieve maatregelen nodig. Uiteindelijk is de pompkelder binnen de bouwkuip constructie middels een fundering van onderwaterbeton ge­realiseerd en is met prefab elementen ook de maaiveldinrichting van de pompkelder gebouwd. Dit alles in eigen beheer uitgevoerd.

Bijzonderheden: riolering niet op basis van vrij verval of drukriolering maar via vacuüm.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aanneemsom: € 1.042.000,-
Oplevering: 2021
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68