Projectinformatie

Vanwege een grote bedrijfsbrand is het logistieke bedrijf Wolter Koops intern binnen Zeewolde verhuisd naar een nieuw en groter bedrijfsterrein (8 hectare). Knipscheer Infrastructuur is gevraagd om het ontwerp en de realisatie te verzorgen voor het grondwerk, de riolering/afwatering en de terreinverharding. Daarnaast zijn voor het uitvoerende bouwbedrijf de grondwerkzaamheden verricht ten behoeve van de kantoren en werkplaats. Eén en ander in bouwteam verband.

Allereerst is op het bouwterrein de bovenlaag van klei verwijderd en het terrein vervolgens met minimaal 50cm zand opgehoogd en 25cm betonpuinverharding. Tevens is er drainage aangelegd en de benodigde riolering inclusief kolken, putten en afscheiders.

Andere kleinschaligere werkzaamheden gedurende de realisatie waren het aanbrengen van de markering, voldoende mantelbuizen, kunststof uitstroombakken e.d. Ook zijn er hekwerken, keerwanden en schanskorven als terreinafscheiding aangebracht.

Na enige zetting en nadere verdichting zijn later in het jaar ook het straatwerk, betonplaten en asfaltverhardingen (circa  50.000 m2) gerealiseerd en deze zijn tijdig voor de opening van het bedrijfspand opgeleverd en in gebruik genomen.

Bijzonderheden: In korte tijd zowel het ontwerp alsook de realisatie van de terreininrichting uitvoeren in combinatie met de bouw van de kantoren, werkplaats en koelhuis (gefaseerd).

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Transportbedrijf Wolter Koops te Zeewolde
Aanneemsom: Vertrouwelijk
Oplevering: 2015
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 036 53 20 200