Projectinformatie

In januari 2018 is Knipscheer gevraagd om in bouwteamverband met de Gemeente Steenwijkerland en Nepocon ingenieurs & adviseurs een tweetal bruggen te vervangen in Belt Schutsloot. Beide bruggen hadden een hoge prioriteit om te worden vervangen, waardoor er maar een zeer korte periode beschikbaar was voor ontwerp en realisatie. Daarnaast zijn beide bruggen gelegen in de Belterweg, een weg die een groot deel van Belt Schutsloot ontsluit. Maximale beperking van de uitvoeringsduur was dus een vereiste.

Vanuit deze klantwens is een ontwerp bedacht, dat in hoofdzaak bestaat uit prefab elementen. De netto bouwtijd is daarmee gereduceerd tot slechts 5 werkdagen per brug! Een uniek concept, dat ongetwijfeld voor veel opdrachtgevers een oplossing is wanneer een zeer krappe c.q. beperkte bouwtijd beschikbaar is.

Scope

De scope van dit project omvat het slopen en herbouwen van 2 houten bruggen inclusief het opbreken en aanhelen van wegfunderingen en verhardingen. De bruggen zijn na elkaar vervangen. Na het slopen van de houten brug zijn de stalen damwandplanken aangebracht. Vervolgens is de stalen oplegging op de damwand gelast, en zijn de prefab betonnen dekdelen geplaatst en aan elkaar verbonden.

Bijzonderheden: in 5 weken met minimale hinder twee bruggen vernieuwen incl. inpassing omgeving

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Steenwijkerland
Aanneemsom: vertrouwelijk
Oplevering: Maart 2018
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68