Projectinformatie

Knipscheer Infrastructuur heeft zich ontwikkeld tot een specialist in het vervangen van houten bruggen door bruggen met een betonnen onderbouw en een stalen overspanning. Afhankelijk van de klantwens worden de dekdelen uitgevoerd in FSC-gecertificeerd hardhout of composiet.

Vanuit haar visie ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is hier een innovatief aspect aan toegevoegd: maximaal hergebruik van vrijkomende materialen.

Ook de Gemeente Almere heeft de wens tot maximaal hergebruik van vrijkomende materialen in haar bruggenareaal, en heeft dit vorm gegeven in de EMVI criteria bij de aanbesteding van het brugonderhoud voor 2017 en 2018. Knipscheer Infrastructuur scoorde op het maximale hergebruik van vrijkomende materialen, en heeft daarnaast het opstellen van het RAW bestek en het Uitvoerings Ontwerp voor het vervangen van vier bruggen voor haar rekening genomen.

Hergebruik bestaande onderbouw

De bestaande betonnen landhoofden en steunpunten van de bruggen zijn opnieuw doorgerekend, en getoetst aan de vigerende normen. Deze bleken volledig te kunnen worden hergebruikt. Een geringe aanpassing aan vleugelwanden en poeren maakt de bestaande fundatie geschikt voor de nieuwe stalen draagconstructie van de bovenbouw.

Leuningwerk uit voormalige brugliggers

De leuningregels zijn gemaakt uit de vrijgekomen hardhouten brugliggers. Knipscheer Infrastructuur beoordeeld in samenwerking met de zagerij welke delen geschikt zijn voor hergebruik en legt dit vast. Voor de opdrachtgever is daarmee de herleidbaarheid eenvoudig aantoonbaar.

In de gevallen waarin er onvoldoende materiaal vrijkomt, kan Knipscheer Infrastructuur terugvallen op haar voorraad aan her te gebruiken materialen. Daarmee kan altijd worden voldaan aan de wens tot circulair bouwen.

Ontwerp en opstellen RAW-bestek ook onderdeel van de scope.

Feiten & cijfers
Opdrachtgever: Gemeente Almere
Aanneemsom: vertrouwelijk
Oplevering: December 2018
Contactpersoon: Dhr. R. (René) Knipscheer
Telefoonnummer: 06 51 14 55 68