Wij zijn sinds begin dit jaar druk bezig met werkzaamheden in het kader van Bouwrijp maken Holland Park te Diemen. De riolering wordt ter plaatse onderheid aangelegd (tussen stalen damwanden), kademuren gerealiseerd, en landhoofden voor een nog te realiseren brug. Aansluitend wordt deze fase ook woonrijp gemaakt.
Stephan Pruik Holland Park