Omschrijving

De functie ‘Calculator’ omvat de werkzaamheden welke gericht zijn op het bepalen van de kost- en inschrijvingsprijs bij Knipscheer Infrastructuur. Hierbij is nauw overleg met de directie vaak noodzakelijk.

Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit:

 • volledig doornemen van bestekken, eventueel Inlichtingen bezoeken;
 • vragen voor Inlichtingen formuleren en gegeven hoeveelheden steekproefsgewijs controleren;
 • indien van toepassing Nota van Inlichtingen verwerken in bestek en calculatie;
 • prijsaanvraag bij leveranciers en onderaannemers;
 • het calculeren van projecten / bestekken van aan te besteden of te offeren projecten;
 • alternatieven qua uitvoeringsmethode en/of materialen bedenken;
 • het in concept opstellen van een inschrijfbegroting (gebaseerd op kostprijs) of offerte;
 • calculeren met inachtneming van VGM-aspecten (verificatie bestek en tekeningen);
 • bezoek van aanbesteding(en);
 • controle op bestek en tekeningen t.b.v. beoordeling contractstukken;
 • uitvoeren van project-risico-inventarisatie;
 • aanmaken / beheren van projectmap;
 • verzorgen van een werkoverdracht (startoverleg calculatie→ werkvoorbereiding);
 • voor de prijsvorming van de calculatie/ offerte;
 • mede opstellen plan van aanpak en EMVI plannen;
 • overdracht volledige projectmap → werkvoorbereiding;
 • ondertekenen van inschrijfbiljetten en opdrachten;
 • om prijsaanbiedingen uit te brengen;
 • werken te bezoeken t.b.v. nacalculatie gegevens.

Vereisten

Opleiding MTS / HTS weg- en waterbouw / Civiele techniek
Ervaring in het calculeren van RAW en UAV-gc contracten
Rijbewijs B
Wonend in een straal van 50 km rondom Almere

Eigenschappen

Punctueel
Kritisch
Organisatorisch – en communicatief sterk
Sterk analytisch vermogen

Aanbod

Salaris conform Bouw & Infra CAO
Opleidingsmogelijkheden
Wij bieden u een boeiende baan in een bedrijf met een prima werksfeer en goede toekomstperspectieven. Het bedrijf kenmerkt zich door korte lijnen en open communicatie.