Om de CO2 uitstoot ten gevolge van onze bedrijfsactiviteiten te minimaliseren is er ook voor gekozen om het energieverbruik terug te brengen door het investeren in zonnepanelen (op de diverse vestigingen). Dit sluit aan op onze doelstellingen vanuit de CO2 prestatieladder. Deze week rond PV Systems ( http://www.pvsystems.nl ) de realisatie van 160 zonnepanelen op het dak van het hoofdkantoor in Almere af. Het gehele hoge dak is dan voorzien van zonnepanelen. Het eletraverbuik op de locatie Damsluisweg te Almere wordt nu volledig opgewekt door de zonnepanelen op het dak. Zie onderstaande foto’s voor een impressie.
zonnepanelen Almere2 zonnepanelen Almere1 zonnepanelen Almere