De door Knipscheer Infrastrucuur gerealiseerde betonbrug te Ens is bijna gereed. Gelijktijdig met de aanleg van de rondweg (fundering en asfaltverharding) wordt ook gestart met een hop-over voor vleermuizen. Dit ter voorkoming dat de vleermuizen gedesoriënteerd raken en zich te pletter vliegen tegen het talud. Daarom is er een speciale hop-over bedacht. Er worden vier bomen geplant waarbij de beestjes van boom naar boom kunnen ‘hoppen’. De aanleg kost zo’n duizend euro.
Dit item kreeg aandacht van Omroep Flevoland, zie: http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/122835/ens-vleermuizen-krijgen-een-hop-over