Knipscheer Infrastructuur gaat dit voorjaar starten met de aanleg van een pier en strand in de Bremerbaai (Veluwemeer) te Biddinghuizen – inclusief bijkomende voorzieningen en werkzaamheden. Het gunningsvoornemen hebben wij inmiddels ontvangen. Dit project is door de Gemeente Dronten openbaar aanbesteed en heeft een totale bouwsom van meer dan € 1,5 miljoen. Gelet op de werkzaamheden aan de primaire waterkering rondom de waterlijn zijn extra bepalingen van kracht (stormseizoen, flora en fauna e.d.). Zie bijgevoegde globale impressie van de locatie.
Bremerbaai overzicht plaatje