De laatste weken zijn er weer een aantal projecten verworden, onder andere:
– Bouwrijp maken Middenduin Zuid te Almere Poort;
– Ontwerp en Realisatie van geluidsscherm te Bussum (UAV-GC);
– Terreinafwerking de Gilden fase Baksteen,Wijngaard en Wijnvat te Dronten;
– Relinen en herstelwerk aan diverse duikers waterschappen in regio tussen Groningen en Zwolle;
– Vervangen houten damwand langs Bisontocht te Swifterbant;
– Realisatie betonverhardingen revitalisering bedrijventerrein Arkervaart te Nijkerk;
– Aanpassen geleidetegels e.d. diverse perrons Noord Oost Nederland (UAV-GC);
– Realiseren van diverse parkeerplaatsen in de Noordoostpolder.