De afgelopen maand zijn er onder meer een viertal uitdagende projecten middels aanbestedingen verworven, dit zijn:
– Aanleg noordelijke ontsluitingsweg incl. betonbrug te Ens in opdracht van de Provincie Flevoland. Aanneemsom circa € 1.000.000 ;
– Herinrichting Diepenbrocklaan en Slangenweg te Laren (BEL Gemeenten). Aanneemsom circa € 750.000 ;
– Realisatie Duurzame oevers voor Wateschap Zuiderzeeland. Aanneemsom circa € 500.000,-;
– Verbetering bereikbaarheid perrons NS stations Regio Zuid (Limburg, Brabant en Zeeland – NS/ProRail) (UAV-GC). Aanneemsom circa € 1.000.000.