Wij vinden het belangrijk om dichtbij de klant aanwezig te zijn. Gelet hierop openen wij twee nieuwe vestigingen.
Inmiddels hebben wij in de plaatsen Heerenveen en Wezep geschikte steunpunten gevonden waaruit wij in de regio kunnen werken.
Per 1 mei a.s. gaan wij de volgende kantoor- en opslagruimten inrichten en gebruiken:
Wezep : Rondweg 11 H (kantoor 1)
Heerenveen : De Ynfeart 14
(locatie voormalige asfaltcentrale)