Sinds deze week kan Tom Ploeg van zijn welverdiende pensioen gaan genieten. Tom heeft circa 12 jaar vol overgave leiding gegeven aan het bedrijfsbureau in Almere. Wij zijn hem hier zeer erkentelijk voor en willen hem en zijn familie samen veel geluk en plezier toewensen. De taken van Tom worden overgenomen door Arjen Bouwmeester (met name Calculatie gedeelte) en Jan Timmer (met name Werkvoorbreiding gedeelte).