Onderhoud infrastructuur belangrijk!

Lijsttrekkers en kandidaat-Statenleden van de provincie Flevoland gingen donderdag 5 maart met bouwers in gesprek over de toekomst van de bouw- en infrasector in Flevoland. Locatie: Kantoor Knipscheer Infrastructuur aan de Florijn 12 te Emmeloord. Gastheer René Knipscheer trapte de discussie af met een oproep dat de provincie Flevoland nog lang niet af is. Zie onderaan een paar foto’s ter impressie.

Onderhoud wegen en kunstwerken
Het onderhoud en de vervanging van kunstwerken en wegen zijn volgens Rene Knipscheer, eigenaar Knipscheer infrastructuur. van groot belang om de wegen in Flevoland veilig te houden. De provincie Flevoland heeft de afgelopen periode een onderzoek gehouden naar de staat van het onderhoud van wegen en kunstwerken. Rob Alberti van KWS infra legde aan de politici uit wat de effecten zijn wanneer wegen niet goed worden onderhouden. De noodzaak om voldoende reserves voor het onderhoud aan te leggen werd door de politici beaamd. Inmiddels is de provincie hiermee begonnen.
Verduurzaming woningvoorraad
De verduurzaming van de woningvoorraad is een kansrijke markt voor de bouwsector. De meeste politieke partijen gaven aan dat de taak van de verduurzaming van de woningvoorraad in eerste instantie bij de woningcorporaties en gemeenten liggen. De provincie kan eventueel een stimulerende rol bekleden, maar de provincie Flevoland heeft hiervoor weinig middelen. Dit in tegenstelling tot de provincies Gelderland en Overijssel. Hans van Norel riep namens Bouwend Nederland op om de leegstand van het buitengebied tegen te gaan. Steeds meer boerderijen en dergelijke komen leeg te staan. De provincie kan eventueel een rood voor rood regeling toepassen. De meeste partijen willen hier naar kijken en eventueel de regelgeving versoepelen.
12.000 nieuwbouwwoningen en starterslening
Hans van Norel melde dat er door demografische groei en huishoudenskrimp tot aan 2020 in Flevoland behoefte is aan 12.000 nieuwbouwwoningen. Bouwend Nederland ziet graag dat de provincie Flevoland samen met de gemeenten doorgaat met de startersleningen. De meeste politieke partijen vinden de starterslening een nuttig instrument. De provincie kan hierin een rol bekleden, maar eerst moet er naar de effecten worden gekeken.
Toekomst voor leerlingen
De provincie Flevoland heeft geen opleidingsbedrijf meer. Paul Hetsen van Hedi Bouw gaf aan dat de bouwers nu leerlingen buiten de polder moeten halen, omdat er geen opleidingsstructuur meer in Flevoland is. Dit is voor zowel de jongeren uit Flevoland als de bouwbedrijven zeer nadelig. Bouwend Nederland ziet daarom graag dat er weer nieuw leven in het leerling bouwplaats convenant wordt geblazen.
IMG_7125 IMG_7126 IMG_7127