Knipscheer Infrastructuur was de laagste inschrijver op basis van EMVI inzake civieltechnisch onderhoud Stadscentrum Almere. De komende jaren zal o.a. onderhoud worden uitgevoerd aan de verhardingen, bestaande uit diverse materialen zoals natuursteen, gebakken klinkers en betonnen straatstenen. De aanneemsom bedraagt ruim 600.000 euro.