Knipscheer Infrastructuur start spoedig met twee projecten te Eemnes.
 
Het betreft de volgende twee projecten.
(1) Herinrichting Raadhuislaanbuurt fase 2
Het vervangen van het rioleringsstelsel en het herstellen / nieuw aanbrengen van gebakken verhardingen.
(2)
Woonrijpmaken Zuidpolder
Gefaseerde realisatie van rioleringen, bestratingen en beplantingen.
 
De totale aanneemsom bedraagt circa € 1,5 miljoen.