Wij zijn deze week gestart met de aanleg van een regenwaterriolering in wijk De Zuidert in Emmeloord in opdracht van de gemeente Noordoostpolder. Er zijn twee redenen om de werkzaamheden uit te voeren. Het regenwater wordt afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel en de grondwaterstand wordt verlaagd door middel van een drainagetransportriool. Ook wordt de bestrating volledig opnieuw aangelegd.
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat de bewoners in ieder geval lopend hun huis kunnen bereiken. De bereikbaarheid met een auto is gedurende circa vier weken zeer beperkt. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven. De omvangrijke en specialistische werkzaamheden gaan duren tot september 2015.
4 3  2